Vitráže-malování - úvodní strana eshopu

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Vitráže-malování.cz

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem internetového obchodu Vitráže-malování.cz je Gábina Horáková, IČ: 71060553, Křejpského 1508/29, 14900 Praha - Chodov (dále jen prodávající).
1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu Vitráže-malování.cz (dále jen kupující).
1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
1.4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu Vitráže-malování.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku 6) těchto obchodních podmínek.
1.5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.
1.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2011. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

2.1. Objednávat si můžete nonstop jednoduše a pohodlně z Vašeho domova pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
2.2. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
2.3. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené dodacím listem, návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
2.4. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů (zejména jména a adresy) a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
2.5. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
2.6. Dále si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží, a stornovat objednávku, kde byla zvolena možnost "platba převodem" a kde nebyla platba zákazníka připsána na náš účet do 10 kalendářních dnů. Abysme Vám, zákazníkům, nemuseli účtovat poplatek za balné, je stanovena minimální cena objednávky na 100,- Kč včetně DPH. Všechny ceny uvedené v našem obchodě jsou včetně DPH.

3) POTVRZENÍ/ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

3.1. Objednávka je přijata okamžitě od odeslání a na Váš e-mail je zasláno automaticky potvrzení o přijetí objednávky včetně všech údajů, které se učiněné objednávky týkají. Objednávka je zpracována do 24 hodin od jejího odeslání. Stav Vaší objednávky můžete také sledovat po přihlášení do obchodu. O odeslání zboží budete taktéž informováni emailem.
3.2. Každou objednávku můžete bez udání důvodu zrušit do 12 hodiny následujícího dne (pokud již nebyla expresně odeslána a expedice Vám byla potvrzena emailem), nejlépe telefonicky, případně e-mailem. Stačí uvést jméno, váš e-mail a číslo objednávky nebo popis objednaného zboží. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
3.3. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. V případě storna objednávky po expedici zboží, jakož i úmyslném nepřevzetí zboží, bude povážováno za porušení Obchodních podmínek a prodejce si vyhrazuje právo na náhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky.

4) CENA ZA PŘEPRAVU (POŠTOVNÉ), BALNÉ, ZPŮSOB PLATBY

4.1. Objednané zboží vám zašleme Českou poštou. Cenu za přepravu (též v tabulce níže) zjistíte po vložení veškerého zboží, které chcete objednat, do košíku a následně "ve Vašem nákupním košíku" vidíte tabulku s cenou za dopravu. Cena dopravy od částky 2000,- je ZDARMA. Při platbě dobírkou je připočítáván dobírkový poplatek ve výši 30,- Kč. Cena přepravného se může lišit i podle váhy (množství) objednaného zboží. V případě nadměrné váhy (nad 20 kg), objednaného množství či nemožnosti zboží zabalit do jednoho balíku Vás budeme neprodleně kontaktovat ohledně dalšího postupu. Společně se zbožím zákazník obdrží daňový doklad a případně záruční list a návod k použití. Tyto doklady je zákazník povinen uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení zboží a doručení zboží.


4.2. Způsoby platby za zboží:

Nabízíme Vám tři způsoby platy – platbu převodem na náš účet (bankovním převodem), platbu dobírkou a platbu hotově.

• Platba převodem na náš účet (platba předem). Při platbě převodem neplatíte dobírkovné 30,- Kč, pouze přepravné. Zboží odesíláme až po připsání platby na účet.

• Platba dobírkou – zásilku zaplatíte při převzetí, k ceně zásilky je připočítáno přepravné a dobírkovné 30,- Kč.

• Platba v hotovosti při osobním odběru v eshopu - poštovní poplatky neplatíte. Při zvolení tohoto způsobu platby je třeba kontaktovat prodejce pro domluvení dne a hodiny vyzvednutí zboží na adrese eshopu.

Ceny za přepravu
  do 2 kg do 5 kg do 10 kg do 15 kg do 20 kg
Česká pošta73 Kč80 Kč95 Kč110 Kč125 Kč

5) DODACÍ LHŮTA - DORUČENÍ

5.1. Zásilku expedujeme obvykle od 24 hodin do 5 pracovních dnů (není-li uvedeno jinak). Pokud Vám nebude zásilka doručena od 2 do cca 8 pracovních dní od odeslání (potvrzujeme emailem a nastavením stavu "odeslano + číslo balíku" v eshopu ve vašem účtu), informujte nás na některém z uvedých kontaktů, abysme mohli zjistit "stav" zásilky, připadně zahájit reklamaci.
POZNÁMKA: Pokud Vám email není doručen, je to pravděpodobně způsobeno nastavením vaší emailové schránky. Např. pokud máte na Seznam.cz nastavenou (zapnutou) Ochranu proti nevyžádané poště (spamu) (defaultně nastaveno Seznamem), nemusí Vám být pošta doručena vůbec, případně je doručena do složky Spam a viry, přestože spam a viry NEOBSAHUJE (náš email neobsahuje žádné přílohy, pouhý text emailu). Toto je způsobeno tím, že např. Seznam.cz spamuje dynamické IP adresy (tyto může využívat více klientů) a IP je na blacklistu, jelikož tato IP adresa byla někým dříve použita k zaslání spamů

5.2. Zásilka je na vaši adresu doručována Českou poštou (odeslání zásilky je námi potvrzováno emailem včetně čísla balíku a též číslo balíku vkládá ve vašem účtu do "stavu objednávky"). Pro bezproblémové doručení je třeba uvádět správné kontaktní informace (telefon, email) pro kontaktování eshopem i přepravcem a být na těchto kontaktech dostupný. Doporučený / Cenný balík je Vám doručován Českou poštou cca od 2 do 5 dnů od odeslání.
Instrukce ohledně požadovaného času doručení nesdělujte do Vaši objednávky - Vitráže-malování.cz Vám čas doručení nemůže zajistit!

5.3. Odeslání zboží do 24 hodin platí u zboží které je skladem (pro objednávky provedené do 12 hod.). V opačném případě je zásilka odeslána následující den. Zobrazené zboží nemusí být skladem. V případě, že některé zboží nebude dostupné, budeme Vás neprodleně kontaktovat ohledně dalšího postupu. Kupující má v tomto případě právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného výrobku bez jakýchkoliv storno poplatků, a to elektronickou formou na adresu: objednavky@vitraze-malovani.cz. Pokud bylo zboží nebo záloha na zboží již zaplacena bankovním převodem, bude odpovídající částka odeslána do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti na bankovní účet, ze kterého byla zaplacena. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné.

5.4. Doporučený / Cenný balík České pošty můžete sledovat ZDE

6) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Zákazník (spotřebitel) má v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zásilky. Vždy nás nejdříve kontaktujte na email nebo telefonicky, že žádáte odstoupení od spotřebitelské smlouvy. Při odstoupení od smlouvy prosím zašlete zboží jako doporučený poštovní balík (dobírka nebude přijata) na naši adresu – akceptováno bude pouze zboží v původním originálním obalu, včetně všech manuálů, sáčků, instalačních CD a dalších doplňků, které byly součástí balení, nepoškozené a nejevící známky použití a opotřebení (v opačném případě vám bude vráceno na dobírku ve výši poštovních poplatků). Zároveň zašlete originál fakturu či paragon (kopii si ponechte), informaci o odstoupení od smlouvy a údaje, kam mají být zaslány vrácené peníze (číslo účtu či kontaktní adresu, kam bude vrácená částka zaslána poštovní poukázkou).

6.2. Na podnikatelské subjekty se odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v souladu s výše uvedeným zákonem nevztahuje. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude zasláno na náklady odesílajícího zpět.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

7.1. Podrobná práva a povinnosti při uplatňování a vyřizování Reklamací se řídí platným Reklamačním řádem internetového obchodu Vitráže-malování.cz (dále jen „Reklamační řád“). Na reklamace podané v rozporu s Reklamačním řádem nebude brán zřetel.

7.2. Okamžikem převzetí a úplného zaplacení zboží se stává kupující jeho vlastníkem, zároveň začíná záruční lhůta na toto zboží v délce 24 měsíců. Jako prodejní doklad a záruční list přitom slouží "faktura či paragon", přiložená ke zboží. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté výrobní vady zboží, vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi.

Záruka se nevztahuje na:
a) opotřebení věci způsobené jejím běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) zanedbáním péče
e) úpravou nebo změnou technických parametrů
f) demontáží či opravou námi nepověřenou osobou

7.3. Pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u prodejce (Vitráže-malování.cz). U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.


7.4. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PODÁ KUPUJÍCÍ TUTO REKLAMACI NÁSLEDOVNĚ:

VŽDY informujte o reklamaci předem! Na adrese prodejce není žádná provozovna s pevnou otevírací dobou a s pracovníky, kteří by se Vám mohli věnovat. Pokud o reklamaci (zásilce) předem neinformujete, nemusí tato být vůbec doručena v případě nepřítomnosti a z důvodu nezanechání Výzvy o doručování zásilky přepravcem (např. Česká pošta), tedy o ní nebude žádná informace.

a) informuje o reklamaci/vadě zasláním emailu (preferovaný způsob) na adresu reklamace@vitraze-malovani.cz či telefonicky na čísle: 774 358 058 (po-ne od 9:00 do 19:00 hod.).
nebo
b) informuje o reklamaci zasláním doporučeného dopisu na adresu internetového obchodu.

Při podání reklamace uveďte prosím číslo Vaší objednávky, popis zjištěných vad zboží a jejich projevy.

Následně Vitráže-malování.cz rozhodne o dalším postupu (nejdéle do 3 pracovních dnů seznámí s rozhodnutím kupujícího, případně navrhne další postup reklamace). V případě přijetí reklamace bude kupující vyzván aby postupoval následovně:

a) Vyplnil a vytisknul REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
(k jeho prohlídnutí a vyplnění je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader)
(ZDE ve formátu JPEG - k vyplnění perem)

Vyplněný formulář přiloží k reklamovanému produktu.

b) Zboží (řádně zabalené, čisté a nejlépe v původním obalu), společně s kopií daňového dokladu (a přesným popisem vykazované závady - viz reklamační formulář) zaslal na adresu (viz kontakty) prodejce (nikoliv jako dobírku, tato nebude přijata). Zásilku označte nápisem REKLAMACE. Prodejce nebo dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka emailem či telefonicky o způsobu vyřízení reklamace. V případě, že reklamace NEBUDE SHLEDÁNA JAKO OPRÁVNĚNÁ, bude reklamovaný výrobek zaslán zpět zákazníkovi po uhrazení dopravného.
V případě OPRÁVNĚNÉ REKLAMACE pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu opravené zboží (maximálně do 30 dní nebo dle domluvy s kupujícím, zákon č. 634/1992 Sb.) nebo v případě neodstranitelné závady zasláno zboží nové nebo bezvadné, která svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované (maximálně do 30 dní), případně, odstoupí-li kupující od smlouvy podle § 622 odst.2 Občanského zákoníku, mu budou zaslány finanční prostředky, které vynaložil na zakoupení zboží na bankovní účet (jeho číslo kupující uvede při podání reklamace).

7.5. V následujících případech si prodávající vyhrazuje právo na náhradu ve výši vzniklých servisních, přepravních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním:
• Zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů.
• Při testování se neprojevila uvedená závada a výrobek je shledán v dané věci funkčním.
• Uplynula již záruka na zboží
• Závada byla způsobena zničením, opotřebením, zanedbáním péče, nesprávným užitím, úpravou nebo změnou technických parametrů, demontáží či opravou námi nepověřenou osobou.

7.6. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Prodejce neručí za škody, způsobené na zásilce přepravcem (Česká pošta), pokud vám je zásilka doručena poškozena (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít a ihned na místě sepíše s pracovníkem České pošty protokol o poškození a neprodleně kontaktuje internetový obchod Vitráže-malování.cz, v opačném případě se prodejce zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce (Česká pošta).

8) ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

8.1. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

• bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
• přiměřeným snížením kupní ceny
• náhradním dodáním zboží
• odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajůZákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zpět